In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website www.amsterdamschatzoekers.nl;
  • gebruik: alle denkbare handelingen;
  • je: de gebruiker (bezoeker) van deze website;
  • de content: alle op deze website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de gehele site www.amsterdamschatzoekers.nl.
Door de site te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

  1. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de content.
  2. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan (ook afbeeldingen) maken inbreuk op intellectuele rechten.
  4. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan (ook afbeeldingen) op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Heb je vragen, neem dan contact met ons op. Gebruik daarvoor de contactpagina.