Privacyverklaring van Schatzoekers Amsterdam
Dit is de privacyverklaring van Schatzoekers Amsterdam. In deze verklaring staat hoe Schatzoekers Amsterdam omgaat met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen. Zo wordt uitgelegd waar deze gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen de gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot deze gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Schatzoekers Amsterdam voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Verzamelde persoonsgegevens
Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Schatzoekers Amsterdam bewaart alleen je e-mailadres als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Die nieuwsbrieven versturen wij met MailChimp. Verder bewaart Schatzoekers Amsterdam de gegevens die je hebt ingevuld op het contactformlier, die gegevens worden opgeslagen op de server van onze provider Realhosting.

Minderjarigen
Schatzoekers Amsterdam heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen aan. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen deze informatie dan.

Beveiliging
Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Schatzoekers Amsterdam of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Gegevens van websitebezoek
Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van de bezoekers en om de dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van enkele cookies. Zie voor meer uitleg over cookies in onze cookieverklaring.

Nieuwsbrief
Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan degenen die zich daarvoor ingeschreven hebben. Onder aan elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, waarmee je je direct af kan melden.

Delen met anderen
Schatzoekers Amsterdam verstrekt gegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien en aanpassen
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Stuur even een berichtje via de contactpagina.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.